Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει εκτάκτως δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2020

2. Μεταβολές Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2021-2022

 

Η 26η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων θα συνεδριάσει δια περιφοράς για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Έγκριση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021.

2. Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Σερβίων οικονομικού έτους 2021

 

Η 30η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 21:00 είναι η καταληκτική ώρα αποστολής email από τους Δημοτικούς Συμβούλους.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

Νικόλαος ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ