Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2020

Προσωρινή ακαταλληλότητα πόσιμου νερού Κοινότητας Γουλών

Προσωρινή ακαταλληλότητα πόσιμου νερού Κοινότητας Γουλών

Ανακοινώνεται ότι λόγω προσωρινής  βλάβης  της υδρευτικής
γεώτρησης ΤΚ Γουλών, η οποία υποστηρίζει και το υδρευτικό σύστημα ΤΚ
Ρυμνίου -Κοζάνης, οι οικισμοί υδροδοτούνται προσωρινά από εφεδρική
γεώτρηση η οποία δεν χρησιμοποιείται για παροχή νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης.

          Παρακαλούνται οι κάτοικοι να μην χρησιμοποιούν το νερό για
ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, μαγείρεμα, επεξεργασία τροφίμων), παρά μόνο
για λόγους καθαριότητας.
           Η άρση των παραπάνω περιορισμών θα γίνει με νεότερη ανακοίνωση.
          Παρακαλούμε για την υπομονή  και την κατανόησή σας.
 
         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ


 
     ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ