Τρίτη 7 Ιουλίου 2020

Έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Έναρξη της αντιπυρικής περιόδου

Θέλουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες του Δήμου Εορδαίας ότι με την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη (4/2012/ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλεως της Πτολεμαΐδας, των Κοινοτήτων και των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του τρέχοντος έτους η οποία είναι μέχρι τη 31η Οκτωβρίου υποχρεούνται να μεριμνήσουν για:

· Την αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και την απομάκρυνση τους.

· Την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

· Την λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.

 

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω διαδικασιών οι παραβάτες θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες κατά παράβαση του αρ. 433 του Ποινικού Κώδικα, καθώς και με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα.ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ