Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Φυλετική ανθρωπολογία

Φυλετική ανθρωπολογία

Αποτελεί κλάδο της φυσικής ανθρωπολογίας, που έχει ως σκοπό την ταξινόμηση του ανθρώπου σε φυλές. Η ανθρωπολογική ταξινόμηση αξιοποιεί μέρος των ανθρωπολογικών γνωρισμάτων για την κατάταξη των ανθρώπων σε φυλές. Παράλληλα, επειδή οι φυλές διαθέτουν συνδυασμό σωματικών και ψυχικών κληρονομικών γνωρισμάτων, κομμάτι της φυλετικής ανθρωπολογίας είναι και η μελέτη των ψυχικών και πνευματικών γνωρισμάτων τους.

Το αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας και ειδικότερα της φυλετικής ανθρωπολογίας, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πνευματικές κατακτήσεις του ανθρώπου. Στη βιολογική υπόσταση ενυπάρχουν όλα τα στοιχεία στα οποία βασίζεται το σώμα και ο χαρακτήρας μας. Η κληρονομικότητα καθορίζει τις βασικές σωματικές και ψυχικές προδιαθέσεις, επηρεάζοντας καταλυτικά την προσωπικότητά μας. Σε επίπεδο κοινωνίας, η φυλετική σύνθεση του πληθυσμού καθορίζει τις κοινωνικές συμπεριφορές, τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές της. Η ιστορική πορεία και ο πολιτισμός ενός έθνους, αποτελούν απώτερα εκφάνσεις της φυλετικής ιδιοσυστασίας του. Είναι αδιανόητο να έχει ανακαλυφθεί αυτή η γνώση και να μην είναι διαθέσιμη. Η αξία του αντικειμένου έχει ευρύτερη κοσμοθεωρητική σημασία, που θα πρέπει να μελετάται συστηματικά από τους διανοούμενους και να αποτελεί κτήμα όλου του λαού.

Η Ελλάδα δεν έχει παράδοση στο αντικείμενο της φυσικής ανθρωπολογίας. Παρά το αρχικό έργο του Κλων Στέφανος και του Ιωάννη Κούμαρη, δεν παρήχθη επιστημονικό δυναμικό που να ασχοληθεί συστηματικά με το αντικείμενο και να διακριθεί. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η φυσική ανθρωπολογία στην Ελλάδα δεν ξεπέρασε ποτέ το εμβρυϊκό στάδιο, παρότι σε γειτονικές χώρες βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο. Ειδικότερα από πλευράς φυλετικής ανθρωπολογίας, οι μόνοι που χρησιμοποίησαν φυλετικούς τύπους ήταν οι Κούμαρης και Πουλιανός, αλλά ακόμη και αυτοί δεν χρησιμοποίησαν όλους τους βασικούς παγιωμένους φυλετικούς τύπους της Ευρωπαϊκής τυπολογίας. Επίσης, οι θεμελιώδεις γνώσεις περί ανθρωπολογίας δεν έφτασαν ποτέ στα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Πιο γνωστό έγινε...
το έργο του Άρη Πουλιανού, αλλά και πάλι ο απλός λαός αγνοεί ακόμη και τα βασικά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγνοούν τους φυλετικούς τύπους και λέξεις όπως Αλπικός, Μεσογειακός και Διναρικός τύπος, τους είναι άγνωστες. Επίσης, αγνοούν βασικά ανθρωπολογικά γνωρίσματα, όπως δολιχοκεφαλία/βραχυκεφαλία, λεπτορρινία/πλατυρρινία, λεπτοπροσωπία/ευρυπροσωπία, κτλ. Στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, λόγω μεγαλύτερης επιστημονικής παράδοσης στον τομέα της ανθρωπολογίας, ο λαός έχει αποκτήσει επαφή με τους φυλετικούς τύπους και τα ανθρωπολογικά γνωρίσματα.

Η Ευρώπη αποτελείται από τους εξής φυλετικούς τύπους κατά τον συγγραφέα: Νορδικός (με υποκατηγορία ΚΜ), Μεσογειακός, Αλπικός, Βαλτικός και Διναρικός, ενώ σποραδικά βρίσκουμε μη Ευρωπαϊκούς τύπους, όπως ο Αρμενοειδής, Αραβικός, Τουρανικός, Κεντρικός μογγολικός, κτλ.

Νορδικός: Υψηλό ανάστημα, καλοσχηματισμένη σωματοδομή, μακριά άκρα, δολιχοκεφαλία, μακρύ πρόσωπο με σκληρές γραμμές, στιβαρό βλέμμα. Χείλη λεπτά, μύτη λεπτή και προεξέχουσα. Χρώμα ματιών ανοιχτό ή ενδιάμεσο, σχισμή μετρίου μεγέθους. Χρώμα δέρματος ιδιαίτερα λευκό, χρώμα μαλλιών ξανθό ή κοκκινωπό, με λεπτή και ίσια τρίχα.

Ο Κρομανοειδής (βόρειος, Faelid) αναφέρεται ως υποκατηγορία, με πιο ισχυρή σωματοδομή και κεφαλικό δείκτη ελαφρά υψηλότερο.

Μεσογειακός: Χαμηλό προς μέτριο ανάστημα, με λιγότερο ισχυρή σωματοδομή, δολιχοκεφαλία, λεπτό πρόσωπο και σαρκώδη χείλη. Μαλλιά καστανά, συχνά σγουρά, μάτια καστανά και μεγαλύτερα, φρύδια καλοσχηματισμένα και πιο ψηλά τοποθετημένα, δέρμα πιο σκούρο.

Αλπικός: Χαμηλό προς μέτριο ανάστημα, κοντά άκρα και δάκτυλα, ευρεία σωματοδομή με τάση απόκτησης βάρους, βραχυκεφαλία. Πρόσωπο πλατύ, στρογγυλό, χωρίς γωνίες, ευρύ μέτωπο, μάτια μικρά που δείχνουν νωθρότητα. Χρώμα δέρματος λευκό προς ελαφρά κιτρινωπό, μαλλιά καστανά, με τρίχα χοντρή και ίσια.

Βαλτικός: Μέτριος προς χαμηλό ανάστημα, κοντά άκρα, ευρεία σωματοδομή, βραχυκεφαλία. Πρόσωπο ευρύ, που δείχνει νωθρότητα, χωρίς ιδιαίτερη τριχοφυΐα. Ευρύ μέτωπο, μάτια μικρά, κάποιες φορές με κλίση, χρώμα δέρματος λευκό ελαφρά κιτρινωπό, μαλλιά ανοιχτά.

Διναρικός: Υψηλό ανάστημα, λεπτή σωματοδομή, μακριά άκρα, μακρύς λαιμός, βραχυκέφαλος προς υπερβραχυκέφαλος. Λεπτό πρόσωπο, με σκληρές γραμμές, έντονο πηγούνι, μέτωπο υψηλό και ευρύ. Μύτη λεπτή και προεξέχουσα, συχνά κυρτή, μεγάλα αυτιά, χρώμα δέρματος ελαφρά πιο σκούρο. Χρώμα μαλλιών καστανό, όμως υπάρχει και εμφανές ποσοστό ξανθών Διναρικών, (υποτύπος Savid κατά τον Škerlj).

Αρμενοειδής: Μέτριο ανάστημα, ευρεία σωματοδομή με τάση απόκτησης βάρους. Μύτη μεγάλη,  σαρκώδης και κυρτή, πρόσωπο ευρύτερο των Διναρικών χωρίς γωνίες, χείλη σαρκώδη, σκούρα μαλλιά, μάτια και δέρμα.

Συμπερασματικά, κάθε φυλετικός τύπος διαθέτει τα δικά του ψυχικά και σωματικά γνωρίσματα. Στην Ευρώπη η φυλετική τυπολογία έχει μελετηθεί διεξοδικά. Τα σωματικά γνωρίσματα μελετά η φυσική ανθρωπολογία, με τις μεθόδους της ανθρωπομετρίας και ανθρωποσκοπίας.

Για τα ψυχικά γνωρίσματα, μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα είτε εξετάζοντας την ιστορική-πολιτισμική πορεία των λαών βάσει φυλετικής τους σύνθεσης, είτε χρησιμοποιώντας στατιστικές ψυχολογικές μεθόδους, είτε μελετώντας τις συναισθηματικές αντιδράσεις και την κινησιολογία του κάθε τύπου.
 ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ