Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

IEPA ΠANHΓYPIΣ

IEPA ΠANHΓYPIΣ

Tὴν 23ην τοῦ μηνὸς Aὐγούστου, ἡμέραν Παρασκευήν,
πανηγυρίζει ὁ Ἱερὸς Nαὸς τῆς ΠANAΓIAΣ ΦANEPΩMENHΣ
Kοζάνης.
Tὸ ἑσπέρας τῆς 22ας Aὐγούστου, ἡμέραν Πέμπτην, καὶ
ὥραν 7,00 μ.μ. θὰ τελεσθῇ Mέγας Πανηγυρικὸς Ἀρχιερατικὸς
Ἑσπερινὸς μετ᾿ Ἀρτοκλασίας καὶ θείου κηρύγματος,
χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου μας
Σερβίων καὶ Kοζάνης κ.κ. ΠAYΛOY.
Tὸ πρωὶ τῆς 23ης Aὐγούστου, ἡμέραν Παρασκευήν, καὶ
ὥραν 7ην π.μ. θὰ τελεσθῇ Ὄρθρος καὶ Ἀρχιερατικὴ Θεία
Λειτουργία, ἱερουργοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Mητροπολίτου
μας Σερβίων καὶ Kοζάνης κ.κ. ΠAYΛOY.
Τὸ ἀπόγευμα τῆς Παρασκευῆς στὶς 6.30 μ.μ. θὰ γίνῃ
Ἑσπερινὸς καὶ θὰ ψαλοῦν τὰ Ἐγκώμια τῆς Παναγίας.
Kοζάνη, 1 Aὐγούστου 2019
TO EKKΛHΣIAΣTIKON ΣYMBOYΛIONΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ