Σάββατο 20 Ιουλίου 2019

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & Τ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ & Τ.Ε ΤΣΟΤΥΛΙ 27-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019