Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

Διακρίσεις για την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Διακρίσεις για την Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ

Κορυφαία ελληνική χρηματιστηριακή η Eurobank Equities
Τέσσερις σημαντικές διακρίσεις απέσπασε η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ
στην έρευνα Extel για το 2019, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι
από 19.000 επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου από όλο
τον κόσμο.

Η Eurobank Equities απέσπασε τον τίτλο της καλύτερης Χρηματιστηριακής Εταιρείας στην
ελληνική αγορά, η Διεύθυνση Ανάλυσης αναδείχθηκε ως η καλύτερη μεταξύ των τμημάτων
ανάλυσης που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά για 6η φορά τα τελευταία 7 χρόνια,
ενώ ο κ. Σταμάτης Δραζιώτης, Senior Director στη Eurobank Equities ψηφίστηκε ως ο καλύτερος
αναλυτής σε ατομικό επίπεδο για την ελληνική αγορά για 7η φορά τα τελευταία 8 έτη.
Παράλληλα, στην ίδια έρευνα η Διεύθυνση Πωλήσεων Θεσμικών Επενδυτών της εταιρείας
κατέλαβε την 3η θέση.
Η έρευνα Extel αποτελεί τη μεγαλύτερη έρευνα διεθνώς μεταξύ των επαγγελματιών του
επενδυτικού κλάδου και αποτελεί σημείο αναφοράς για την επενδυτική κοινότητα όσον αφορά τις
χρηματιστηριακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να καταλήξει
στα συμπεράσματά της η έρευνα συγκεντρώνει τις απόψεις από σχεδόν 5.000 θεσμικούς
επενδυτές, αποσκοπώντας στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν οι
χρηματιστηριακές εταιρείες και οι χρηματιστηριακοί αναλυτές.