Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2019

Ἀπό τίς Ἐκκλησιαστικές Κατασκηνώσεις «ΑΓΙΟΣ ΘΑΛΛΕΛΑΙΟΣ» τῆς Μητροπόλής μας
ἀνακοινώνεται ὅτι μέ τήν εὐλογία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Θεοκλήτου τήν Πέμπτη 13
Ἰουνίου ἐ.ἔ. στίς 6:30μμ στόν χώρο τῶν Ἐκκλησιαστικῶν μας Κατασκηνώσεων στό
χωριό Πρώτη Φλωρίνης, θά πραγματοποιηθεῖ Συνάντηση Γονέων τῶν ὁποίων τά παιδιά
θά μετάσχουν κατά τό φετινό καλοκαίρι στίς Κατασκηνώσεις μας.
Ἡ Ἐπικοινωνία αὐτή πραγματοποιεῖται μέ σκοπό τήν:
i. ἀνταλλαγή ἀπόψεων καί συνεργασία γιά τήν ἀρτιότερη διακονία τῶν παιδιῶν.
ii. προσωπική γνωριμία τῶν Γονέων καί τῶν Ὑπευθύνων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Κατασκηνώσεων ἀνά περίοδο.
iii. ἐξοικείωση τῶν Γονέων μέ τόν χώρο τῆς Κατασκήνωσης.
iv. ἀποδοτικότερη λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ τούς γονεῖς πού ἔχουν δηλώσει τήν συμμετοχή τῶν παιδιῶν τους στίς
Κατασκηνώσεις μας καθώς καί ὅσοι ἐπιθυμούν νά συμμετάσχουν τά παιδιά τους καί δέν
ἔχουν προβεῖ μέχρι στιγμής στήν ἐγγραφή τους νά προσέλθουν στήν συνάντησή μας.
Τυχόν ἐκκρεμότητες θά διευθετηθοῦν στήν συγκεκριμένη συνάθροιση.
Σημειωτέον ότι τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν στην κατασκήνωση ΔΩΡΕΑΝ
μέσω των κατασκηνωτικών προγραμμάτων των ΟΑΕΔ και ΟΓΑ.

ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ