Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.504/ΛΚΔΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ)  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2019.504/ΛΚΔΜ

H προθεσμία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών στο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2019.504/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Εκτέλεση Εργασιών για τη διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς με χρήση συνολικά εννέα (9) καταβρεχτήρων» παρατείνεται μέχρι τις 23.04.2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στην Αίθουσα Διαγωνισμών της ΔΛΥ-ΛΚΔΜ (Ισόγειο Νέου Διοικητηρίου, Γραφείο Β-14).

Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόμενα στην αρχική δημοσίευση.

ΔΕΗ Α.Ε./ΔΛΥΛΚΔΜ, Τ.Θ. 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ, ΤΗΛ. 2463052225ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ