Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Η ΔΕΗ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τους διαγωνισμούς: Στεφάνη καδοτροχού εκσκαφέων - Οδοντωτός τροχός - Παρενθέματα σύσφιξης (σφιγκτήρες) μετάδοσης ροπή.

Η ΔΕΗ  ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τους διαγωνισμούς: Στεφάνη καδοτροχού εκσκαφέων - Οδοντωτός τροχός - Παρενθέματα  σύσφιξης (σφιγκτήρες) μετάδοσης ροπή.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο1 για τους διαγωνισμούς:
Ζ200 1200049006 Στεφάνη καδοτροχού εκσκαφέων KRUPP SchRs 2300
Ζ200 1200049028 Οδοντωτός τροχός (Χύτευσης ειδικού χυτοχάλυβα)
Ζ200 1200049238 Παρενθέματα σύσφιξης (σφιγκτήρες) μετάδοσης ροπής
όπου:
Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η
04-05-2018 και ώρα 13:00
Αντίγραφα της αρχικής Διακήρυξης και του Συμπληρώματος Νο1 διανέμονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή :
Α) Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών /ΔΛΥΛΚΔΜ – ΤΗΛ : 24630/52286
Β) Στη σελίδα μας στο INTERNET με διεύθυνση :
https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286