Κυριακή 4 Ιουνίου 2023

Φορέας Ακινήτων: Μετατίθεται για το β’ εξάμηνο του 2024 η λειτουργία του

Φορέας Ακινήτων: Μετατίθεται για το β’ εξάμηνο του 2024 η λειτουργία του

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ

 

Για το β’ εξάμηνο του 2024 μετατίθεται η επίσημη λειτουργία του Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων, με την Ευρωπαική Επιτροπή να διαπιστώνει καθυστερήσεις που σχετίζονται με τον εν εξελίξει ανταγωνιστικό διάλογο, στον οποίο συμμετέχουν εντέλει τέσσερα funds.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τη 2η Έκθεση Μεταπρογραμματικής Εποπτείας για την Ελλάδα, η διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου αναμένεται να διαρκέσει περισσότερο από τον αρχικό προγραμματισμό λόγω των παρατάσεων που ζητήθηκαν από τους πλειοδότες. «Η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβανόμενης της επικύρωσης της σύμβασης από τη Βουλή, αναμένεται να ολοκληρωθεί το νωρίτερο έως τα τέλη Ιουνίου του 2024, γεγονός που σημαίνει ότι η νέα οντότητα θα τεθεί σε λειτουργία αργότερα εντός της χρονιάς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως καταρχήν ενδιαφέρον για τον Φορέα είχαν εκδηλώσει έξι επενδυτές (Fortress, Davidson Kempner, Bain, Bracebridge, Bayview και CRC), στο διάλογο, ωστόσο, που εκκίνησε η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) εισήλθαν εντέλει τέσσερις, εγείροντας μία σειρά από ζητήματα, όπως, μεταξύ άλλων, την απαλλαγή τους από την πληρωμή των φόρων που σχετίζονται με το ακίνητο (βλ. ΕΝΦΙΑ) ή του κόστους νομιμοποίησης σε περίπτωση ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών, αλλά και την έκπτωση στην τιμή αγοράς των ακινήτων από πλειστηριασμούς.

Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση των συνομιλιών θα ανοίξει τον δρόμο για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, με την ΕΓΔΙΧ και το υπουργείο Οικονομικών στη συνέχεια, να προχωρούν στην αξιολόγησή τους, προκειμένου να αναδειχθεί ο προτιμητέος επενδυτής και να υπογραφεί η Σύμβαση Παραχώρησης. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης παραχώρησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων, όπως:

 

  • Το ύψος ανάληψης κινδύνου από πλευράς του Δημοσίου.
  • Τον τρόπο υπολογισμού του τιμήματος επαναγοράς της κύριας κατοικίας κατά τη λήξη της μίσθωσης και
  • Την αξιοπιστία, ειδική τεχνογνωσία και την εμπειρία του υποψήφιου παραχωρησιούχου.

Στο μεταξύ, αναιμικό χαρακτηρίζει η Ευρωπαική Επιτροπή το ενδιαφέρον από πλευράς των ευάλωτων νοικοκυριών για το ενδιάμεσο πρόγραμμα. «Το ενδιαφέρον για το καθεστώς προσωρινής στήριξης για την προστασίας της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών, ώστε να γίνει ομαλή μετάβαση μέχρι τη λειτουργία του Φορέα είναι ανεμικό και στο τέλος Μαρτίου μόλις 64 οφειλέτες έχουν ενταχθεί», τονίζει χαρακτηριστικά.Πηγή: https://www.newmoney.gr/

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ