Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).και την εγκύκλιο 375/2-6-2023 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου "Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 25 MW στη θέση ΓΡΑΤΣΑΝΗ τ.κ. Άρδασσας & Βλάστης Δήμου Εορδαίας ΠΕ Κοζάνης ΠΔΜ

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

Παρακαλείστε την Τετάρτη 22-3-2023 και ώρα 17 μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις - ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης ΧαρακτσήςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ