Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

ΠΟΥ για cyberbullying: «Εφαρμογή σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων» για την καλύτερη προστασία των παιδιών

ΠΟΥ για cyberbullying: «Εφαρμογή σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων» για την καλύτερη προστασία των παιδιών

Μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε   2/12 από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), σχετικά με τις σταρτηγικές πρόληψης και εξάληψη της διαδικτυακής βίας κατά των παιδιών

 

 Συγκεκριμένα, ο ΠΟΥ παρουσιάζει τους τρόπους αντιμετώπισης της αυξανόμενης παγκόσμιας ανησυχίας για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε δύο μορφές διαδικτυακής βίας: 

α) την σεξουαλική κακοποίηση παιδιών

β) την επιθετικότητα και την παρενόχληση στον κυβερνοχώρο με τη μορφή διαδικτυακού εκφοβισμού, διαδικτυακής καταδίωξης, πειρατείας και κλοπής ταυτότητας.

Η έκθεση παρουσιάζει στρατηγικές και βέλτιστες πρακτικές για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

«Τα παιδιά μας περνούν όλο και περισσότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, είναι καθήκον μας να κάνουμε το διαδικτυακό περιβάλλον ασφαλές», σημειώνει ο Etienne Krug, Διευθυντής του Τμήματος Κοινωνικών Προσδιοριστικών Παραγόντων Υγείας του ΠΟΥ. 

«Αυτό το νέο έγγραφο παρέχει για πρώτη φορά μια σαφή κατεύθυνση για δράση από τις κυβερνήσεις, τους χορηγούς και άλλους αναπτυξιακούς εταίρους, δείχνοντας ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τη διαδικτυακή και τη μη διαδικτυακή βία από κοινού, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί».

Στρατηγικές για την προστασία των παιδιών από το cyberbullying 

Για την πρόληψη της διαδικτυακής βίας κατά των παιδιών, η έκθεση υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε παιδιά και γονείς. 

Μελέτες έχουν δείξει την αποτελεσματικότητα τέτοιων προγραμμάτων στη μείωση των επιπέδων θυματοποίησης της βίας, της εγκληματικότητας και των σχετικών συμπεριφορών κινδύνου όπως η κατάχρηση αλκοόλ και ναρκωτικών.

Η έκθεση συνιστά την εφαρμογή σχολικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν πολλαπλές συνεδρίες, προωθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των νέων και εμπλέκουν τους γονείς.

Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της εκπαίδευσης των νέων σε συγκεκριμένες δεξιότητες ζωής, όπως η διεκδίκηση, η ενσυναίσθηση, η επίλυση προβλημάτων, η διαχείριση συναισθημάτων και η αναζήτηση βοήθειας.

Επιπλέον, τα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι πιο επιτυχημένα όταν χρησιμοποιούν πολλαπλές και ποικίλες μορφές παράδοσης, όπως βίντεο, παιχνίδια, αφίσες, γραφήματα πληροφοριών και καθοδηγούμενες συζητήσεις.

Η έκθεση με τα στοιχεία που παρουσιάζει, δείχνει πως οι ολοκληρωμένες μορφές σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης μπορούν να μειώσουν τη σωματική και σεξουαλική επιθετικότητα, ιδίως τη βία στα ραντεβού και τη βία  από τον σύντροφο αλλά και τον ομοφοβικό εκφοβισμό. 

Η αποτελεσματικότητα της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης έχει επιβεβαιωθεί σε χώρες όλων των εισοδηματικών επιπέδων.

Βελτίωση της ανταπόκρισης στη διαδικτυακή βία κατά των παιδιών

Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη για βελτιώσεις σε διάφορους τομείς όπως:

  • Την ανάγκη για περισσότερα προγράμματα πρόληψης της βίας που ενσωματώνουν περιεχόμενο σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους με την πρόληψη της βίας εκτός σύνδεσης, δεδομένης της αλληλοεπικάλυψης αυτών των προβλημάτων και των κοινών προσεγγίσεων για την πρόληψη.
  • Λιγότερη έμφαση στον κίνδυνο αγνώστων καθώς οι ξένοι δεν είναι οι μόνοι ή ακόμη και οι κυρίαρχοι δράστες στη διαδικτυακή βία κατά των παιδιών.
  • Περισσότερη έμφαση σε γνωστούς και συνομηλίκους δράστες, οι οποίοι ευθύνονται για την πλειονότητα των αδικημάτων και
  • Περισσότερη προσοχή στις «δεξιότητες υγιούς σχέσης», καθώς ο ρομαντισμός και η αναζήτηση οικειότητας είναι κύριες πηγές ευπάθειας στη διαδικτυακή βία.

Η πρόσβαση στο Διαδίκτυο προσφέρει πολλές δυνατότητες για τα παιδιά και τους νέους, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της μάθησης, της ανάπτυξης προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων, της έκφρασης της δημιουργικότητας και της συμμετοχής στην κοινωνία.

Ο ΠΟΥ δεσμεύεται να συμβάλλει στις υπάρχουσες προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών και να βοηθήσει στην καθοδήγηση της διεθνούς ανταπόκρισης.Πηγή: https://www.news4health.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ