Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023

Γιε μου, σαν πας στον πόλεμο

Γιε μου, σαν πας στον πόλεμο

Γιε μου, σαν πας στον πόλεμο, σαν πας να πολεμήσης,

σου δίνω την ευχούλα μου Τούρκο να μην αφήσης.

Αυτοί δεν είναι άνθρωποι, δεν έχουν ευσπλαγχνία,

είναι παιδιά του Σατανά, της Κόλασης θηρία.

Αφάνισαν Ελληνισμό, Πόντο, Μικράν Ασία,

Κύπρο, Κωνσταντινούπολι και την Αγιά Σοφία.

Και τώρα αγωνίζονται να μας εξαφανίσουν

από το πρόσωπο της γης ένα να μην αφήσουν.

Για τούτο, μην τους λυπηθής, όσους μπορείς να σφάξης

κι από μια τέτοια Μάστιγα τον κόσμο

ν’ απαλλάξης.

Είναι της Άγαρ τα παιδιά, τέκνα του Αντιχρίστου,

της Οικουμένης συμφορά, εχθροί και

του Υψίστου.

 

Μ.Κ. 18-10-1997ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ