Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

 

Παρακαλείσθε όπως συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βελβεντού, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Βελβεντού την Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 στις 13:00 π.μ. δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Τροποποίηση χρήσεων γης σε ορισμένα Ο.Τ. ή σε τμήματα Ο.Τ. του οικισμού Βελβεντού και του Συνοικισμού Καλλιθέας, σύμφωνα με τις χρήσεις του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και του Π.Δ. 59/2018.

2. Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Δήμου Βελβεντού με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και τον Μορφωτικό Όμιλο Βελβεντού.

3. Τροποποίηση / επέκταση της υπ΄ αριθμ. 3939/13-12-2021 σύμβασης προμήθειας καυσίμων.

4. Καθορισµός όρων ανάθεσης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια ενός απορ/φόρου οχήματος συλλογής βιοαποβλήτων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 μ3.

 

 

Η σύνδεση των μελών της οικονομικής επιτροπής για την τηλεδιάσκεψη θα γίνει από τον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο από τις 12:45.

https://us05web.zoom.us/j/3057704305?pwd=M2RybjM3NW9PZzdJU2ZCWW84OVVPdz09

 

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά οφείλουν να απαντήσουν τηλεφωνικά στον Πρόεδρο για τις θέσεις και την ψήφο τους κατά την ώρα της Συνεδρίασης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

 

 

Μανώλης ΣτεργίουΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ