Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

Φλώρινα: Έγκριση 180 νέων αγροτών

Φλώρινα: Έγκριση 180 νέων αγροτών

180 νέοι αγρότες και 36 αιτήματα κατατάσσονται στους εν δυνάμει δικαιούχους στην Π.Ε. Φλώρινας μέσω του έργου «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014–2020, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

 

Για τους υποψηφίους που έχουν καταταχθεί στον πίνακα των εν δυνάμει δικαιούχων, απαιτείται η προσκόμιση επιπλέον δικαιολογητικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έκδοση της παρούσας, τα οποία κατά περίπτωση αφορούν:

α. Τη διακοπή της μόνιμης εξωγεωργικής απασχόλησης.

β. Την απόδειξη της ιδιοκτησίας των αγροτεμαχίων που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα στο ΠΣΚΕ.

Τέλος, απορρίφθηκαν 6 αιτήσεις, γιατί δεν πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο πληροφοριακό σύστημα που έχουν υποβληθεί οι αιτήσεις ( Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων).

Για περισσότερες πληροφορίες:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Ε. Βράντση: 2385350549Πηγή: https://www.ertnews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ