Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Μήνυμα Πάσχα 2021

Μήνυμα Πάσχα 2021

Ἀγαπητοί μου. Χριστὸς Ἀνέστη-Ἀληθῶς ἀνέστη!

Γιορτάζοντας σήμερα τὴν Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας ἂς μνημονεύσουμε μὲ πόσην λαχτάρα γιόρταζαν οἱ πρόγονοί μας πρὶν διακόσια χρόνια, ποὺ ἦσαν σκλάβοι ἐπὶ τετρακόσια καὶ πεντακόσια χρόνια. Τὸ μεγάλο ποθούμενό τους γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Γένους στηριζόταν στὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ. Γιαὐτὸ καὶ ὅπου ἐγκαθίστατο ἡ ἐλευθερία ὑποδέχονταν τοὺς ἐλευθερωτές τους ψάλλοντας τὸ Χριστὸς Ἀνέστη. Εἴθε ἡ Ἀνάστασι τοῦ Κυρίου μας νὰ ἐκδιώξη τὸν παγκόσμιο μολυσμό, ποὺ διερχόμαστε, καὶ νὰ ζεσταθοῦν οἱ ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Εἴθε τὸ δυνατὸ στήριγμα στὴ ζωή μας νὰ εἶναι ἡ ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ.

Μὲ ἀναστάσιμες εὐχὲς

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν & Ἑορδαίας

ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

 

Εγκύκλιος ΠάσχαΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ