Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ.

Πρόσκληση συνεδρίασης Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί με εφαρμογή ηλεκτρονικού τρόπου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 18318/13-3-2020 εγκ. του ΥΠΕΣ (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΚ6-1ΑΕ), την 28-4-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη απoφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

2. Τροποποίηση πρ/σμού οικ. Έτους 2021 ( 78/2 & 87/21 ΑΟΕ ).

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

3. Ορισμός υπευθύνων κίνησης λογαριασμών ειδικού σκοπού ( παγία προκαταβολή ) και αίτημα δημιουργίας win bankihg.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

4. Αίτημα της Κοινότητας Δροσερού για ένταξη παροχών ηλεκτρικού ρεύματος αγροτικών συνδέσεων στον πολλαπλό λογαριασμό του Δήμου μας.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

5. Αίτημα του Χριστόφορου Μαυροματίδη για γνωμοδότηση χορήγησης αδείας ανασκαφή κρυμμένου θησαυρού στην Κοινότητα Μαυροπηγής.

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Ορφανίδης.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης μπορείτε να καλείτε στο τηλ 2463350111, στο Γραφείο της Γραμματείας για να ενημερωθείτε σχετικά. Παρακαλείστε μέχρι την Τετάρτη 28-4-2021 και ώρα 18:00 να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις- ψήφους σας επί των θεμάτων στα emails: ds@ptolemaida.gr και denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

Ιωάννης ΧαρακτσήςΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ