Κυριακή 25 Ιουλίου 2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟΝ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ

Ὡς ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς ὀφείλω νὰ εὐχαριστήσω τοὺς ἰατροὺς και τὸ Νοσηλευτικὸ προσωπικό τοῦ Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδος διὰ τὴν μεγάλην προσφορὰν των εἰς τὴν ἐπιτυχῆ θεραπείαν τοῦ ἀδελφοῦ της Μονῆς, Πανοσιολογιοτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἰγνατίου Καλαϊτζοπούλου .

Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι ὄντως, ὡς ἔγραφον εἰς τὸ εὐχαριστήριον γράμμα μου μετὰ τὴν ἔξοδόν μου παλαιότερα ἀπὸ τὸ Μποδοσάκειον Νοσοκομεῖον ἀποτινόμενος εἰς τοὺς ἰατροὺς καὶ τὸ Νοσηλευτικὸ προσωπικό, ὅτι «τὸν ἀσθενῆ νὰ ἀγαπᾶς ὅσο καὶ τὸ παιδί σου καὶ τὴν ἀσθένεια νὰ χτυπᾶς σὰν νὰ ΄ναὶ στὸ κορμί σου».

Μὲ ἄπειρον εὐγνωμοσύνην καὶ μὲ τὴν εὐχὴ νὰ πολλαπλασιασθοῦν οἱ ἐπιτυχίες σας εἰς ὅλους τους ἀσθενεῖς,

Ἀρχιμανδρίτης Μάξιμος Καραβᾶς,

Ἡγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Μηλοχωρίου.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

 

Τόν ἀσθενῆ νά ἀγαπᾶς, σάν νά’ναι τό παιδί σου, καί τήν ἀσθένεια νά χτυπᾶς, σάν νά ’ναι στό κορμί σου.

 

 

 

Μ. Κ.ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ